Hvad er RoHS ?

Reduction of Hazardous Substances (RoHS)

 

By July 2006, all manufacturers of electronic and electrical equipment sold in Europe must comply with the EU's Reduction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/ EC mandating the reduction of six hazardous substances. The immediate repercussions of non-compliance include serious fines, damaged brand reputations and even potential jail time.

 

Fakta ark nr.12:
Kviksølv
Dette fakta ark fortæller dig om de vigtigste punkter i Miljøministeriets bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, som du skal overholde – fakta arket er blot en hjælp.

Hvad dækker reglen?
Reglen omfatter kviksølv og kviksølvholdige produkter, blandt andet febertermometre, manometre, barometre, elektriske kontakter og kviksølvholdige kemikalier.

Hvad er formålet med reglen?
Brugen af kviksølv skal begrænses, fordi det er et giftigt tungmetal. Mennesker optager let kviksølvdampe gennem lunger og hud og kan få symptomer som hoste og åndenød. Kviksølv kan også føre til allergisk kontakteksem. Kviksølv kan også optages fra mad, især kviksølvforurenede fisk. I særlige tilfælde kan nervesystemet og hjernen tage skade.

Hvad siger reglen?
Det er forbudt at importere, sælge eller eksportere kviksølv og kviksølvholdige produkter. Ved kviksølv forstås grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemiske forbindelser. Ved kviksølvholdige produkter forstås produkter med et kviksølvindhold på mere end 0,01 procent af vægten.

Er der undtagelser fra reglen?
Indtil videre må man anvende kviksølv og kviksølvholdige produkter til følgende:

Tandfyldninger af blivende kindtænder med slid på fyldningen (men altså ikke mælketænder)
Kviksølvvædede filmafbrydere og -relæer til specielle anvendelser
Termometre til to specielle anvendelser
Specielle lyskilder
Elektriske kontakter til en speciel anvendelse ved jernbaner
Manometre til en speciel anvendelse
Barometre til en speciel anvendelse
Elektroder til tre specielle anvendelser
Kviksølvholdige kemikalier til specielle anvendelser
Forskning
Undervisning
Livsnødvendige anvendelser i fly
Reparation af eksisterende kviksølvholdigt udstyr

Nogle produkter er ikke omfattet af reglen, men skal overholde andre regler, som også omfatter kviksølv. Det gælder blandt andet for batterier, kosmetik, medicinsk udstyr, maling, lak, emballage og affaldsprodukter. Desinfektion af mur, træ og tekstiler er også omfattet af en anden regel.

Hvem har ansvaret?
Enhver, som importerer, sælger eller eksporterer kviksølv eller kviksølvholdige produkter, har ansvaret for, at reglen overholdes, sådan som det fremgår af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det føre til bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?
Bekendtgørelsens navn er:
"Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter."

Du kan finde bekendtgørelsen på internettet på adressen: www.retsinfo.dk, på biblioteket eller bestille den hos en boghandler.

 

 

 

What is the Restricted Substances Compliance Programme?

CLIK HERE TO LEARN MORE

 

 

RoHS, WEEE, ELV, California Proposition 65: In markets around the globe, manufacturers must adapt their supply chains to meet these emerging environmental regulations. By July 2006, all manufacturers of electronic and electrical equipment sold in Europe must comply with the EU's Reduction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/ EC mandating the reduction of six hazardous substances. The immediate repercussions of non-compliance include serious fines, damaged brand reputations and even potential jail time.

The RoHS Directive requires that manufacturers be able to demonstrate minimal levels of the following identified substances:

Vores talende eller lysende postkort er undtaget fra WEEE-reglerne
og hører altså ikke ind i ordningen ELRETUR se her

  Lead (Pb)
  Hexavalent chromium (Cr +6)
  Mercury (Hg)
  Polybrominated biphenyl (PBB)
  Cadmium (Cd)
  Polybrominated diphenyl ether (PBDE)

UL helps companies self-declare compliance with global and national restricted substances regulations such as RoHS. To help companies with evolving mandates, UL has created the Restricted Substances Compliance Solutions (RSCS) Programme. UL is a respected, third-party source that helps manufacturers test and monitor their supply chains, allowing them to self-declare compliance with the RoHS requirements with complete confidence.

Through the Restricted Substances Compliance Solutions Programme, you have access to UL's comprehensive set of tools, allowing you to:

  Test homogenous materials
  Monitor supply chain partners
  Search for RoHS compliant suppliers

For which market and industry is this service applicable?

Your benefits

The Restricted Substances Compliance Solutions Programme helps original equipment manufacturers (OEMs):

  Mitigate organisational risk of non-compliance
  Monitor performance of supply chain partners
  Reduce overhead costs of internal compliance efforts
  Identify compliant substitution options

The Restricted Substances Compliance Solutions Programme helps suppliers:

  Streamline the OEM reporting process into a single workflow
  Improve visibility to OEMs looking for compliant suppliers
  Provide a cost-effective means to monitor and document compliance
  Reduce risk of lost business from OEMs requiring proof of compliance

How to start?

Please contact our European experts:

  Germany, Switzerland and Austria and Eastern Europe
Dr Terenzio Facchinetti
Terenzio.Facchinetti@de.ul.com
+49 (0)6102 369 214
  Benelux
Kasia Samulak
Kasia.M.Samulak@nl.ul.com
+31 (0)318 581 310
  Nordic countries
Morten Lindquist
Morten.Lindquist@dk.ul.com
+45 44 85 65 65
  Italy, France, Spain and Portugall
Dr Rita Chiodini
Rita.Chiodini@it.ul.com
+39 039 6410 101
  UK and Ireland
Gregory Reed
rscs.uk@uk.ul.com
+44 (0)1483 302 130